Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelNijverdal

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

Over Dorcas

Dorcas legt zich niet neer bij armoede in Oost-Europa en Afrika. Ze werkt samen met lokale partnerorganisaties aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de allerarmsten in deze gebieden en laat zich hiervoor inspireren door Mattheüs 25 uit de Bijbel.

DORCAS IN HET KORT

  • Dorcas is actief op het gebied van noodhulp, wederopbouw, sociale zorg en ontwikkelingssamenwerking
  • Dorcas komt in actie voor de allerarmsten, ongeacht religie, geslacht of politieke overtuiging
  • Dorcas werkt in Oost-Europa en Afrika
  • Dorcas heeft 177 projecten in 17 landen
  • Dorcas werkt samen met plaatselijke partnerorganisaties

Dorcas wordt gesteund door duizenden actieve vrijwilligers en donateurs.
Dorcas Nijverdal telt ongeveer 100 vrijwilligers.

Dorcas Hulp Nederland

"Dorcas Hulp Nederland is een christelijke hulporganisatie, die zich ten doel stelt de opdracht van Jezus Christus te vervullen om te zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheus 25:31-46), ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas ondersteunt lokale kerken en christelijke organisaties, zodat zij in staat worden gesteld de liefde van Christus in praktijk te brengen. Bij het verwezenlijken van deze opdracht richt Dorcas zich op de verzelfstandiging van de doelgroep door het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten. Dorcas geeft tevens sociale hulp en biedt noodhulp aan slachtoffers van rampen en oorlogen. Daarnaast wil Dorcas kerken wereldwijd bewust maken van hun verantwoordelijkheid om zich daadwerkelijk in te zetten voor de mens in nood."

Bijbehorende Foto's

054
055
057
069
Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer